Lucretius

Lucretius-Hayatı-Biyografisi

Yazarın Adı:Lucretius

Titus Lucretius Carus Lucretius, Latin şairi (Roma ? M.Ö. 98’e doğr. – öl. 55). Hayatı iyi bilinmemektedir. Söylentiye göre bir aşk iksiriyle sarhoş olan şair, De Natura Rerum

(Tabiat Üstüne) adlı eserini ayık anlarında yazdı. Şövalye sınıfındandı; bununla birlikte iş hayatından ve siyaset kavgalarından uzak kaldı (Lucretius’un yaşadığı dönem,

Marius, Sulla, Pompeius zamanına ve Sezar çağının başlarına rastlar).

Şair kırk üç yaşındayken intihar etti. Aziz Hieronymus’a göre, Lucretius’un eserini yayımlayan, hattâ düzelten Cicero’dur. Eser, yunan filozof-şairleri Parmenides ve

Empedokles’de olduğu gibi, didaktik türde yazılmıştır ve Epikuros fiziğini anlatır. Fakat, Lucretius’un asıl ilgi alanı, ustası Epikuros gibi, ahlâktır.

Lüksün ve tutkuların boğduğu, gizli güçlerle ve gelecekteki yaşayışıyla ilgili batıl bunalımların sarstığı bir dünyada, Lucretius insan için en yüce mutluluğu ileri sürer; bu

mutluluk, ilgisizlik ve kesinliktedir; evren değişmez yasalarla yönetilir, tabiat üstüyle ilgili korkulara yer yoktur. İnsan atomlardan yapılmış bir bileşimdir ve içinden çıktığı

boşluğa geri dönecektir.

Bir ispatlama gibi yazılmış da olsa, bu büyük şiir, her şeyden önce bir edebiyat eseridir. Modern anlamda bir bilim adamı olan Lucretius, nesnelliğiyle, metotlu

gözlemciliğiyle, tümdengelişimleriyle, çok zaman peygamberliğe kaçan sezgisiyle her şeyden önce bir şairdir; onun lirizmi, ispatın kuruluğunu siler. Duyuların keskinliği,

varsayımlara canlılık veren hayalgücü ve destan havası coşkun bir tabiat duygusundan, ateşli bir inançtan ilham alan bu esere bir şiir gücü kazandırır. Aslında her şeyden

sıyrılmayı öğüt veren şair, tutkulu bir kişidir.

Yüzyıllar boyunca unutulan Lucretius, Rönesans sıralarında, özellikle de XVII. yy.’da Gassendi sayesinde yeniden keşfedildi.

Yorumunuzu bırakın