Makale nedir ?

Makale Nedir ? Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya konuya açıklık getirmek yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu ispatlamak gayesiyle yazılan bilim ağırlıklı gazete ve dergi yazılarıdır.

Makaleler, müspet veya nazarî bilimler olsun, sosyal veya kültürel konular olsun, her türlü araştırma dalında yazılabilirler. Makale yazarı, ele almış olduğu konuyu, okuyucuya her yönü ile açıklamak; ona, düşüncelerini benimsetmek ve inandırmak durumundadır. Bunun için araştırma ve görüşlerini belli bir plan dahilinde ortaya koymak zorundadır.

Makalenin  tarihsel  gelişimi
; Kültür hayatımızda Tanzimat’tan bu yana görülen, gazete ve dergilerde gelişme imkânı bulan makale türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi, 1860’ta çıkan Tercümân-ı Ahvâl gazetesi ve 1862’de çıkan Tasvîr-i Efkâr gazetesindeki yazıları ile Şinasi’dir (1826- 1871). Namık Kemal, Ziya Paşa; Şemsettin Sami, Muallim Nâci, Beşir Fuad bu türün gelişmesini sağladırlar.

Edebiyatımızda isim yapmış makale yazarlarından bazıları şunlardır : Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Fuat Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Sabahattin Eyuboğlu, Sabri Esat Siyavuşgil, Mümtaz Turhan, Suat Kemal Yetkin, Mehmet Kaplan.

Yorumunuzu bırakın