Mehmet Âkif Ersoy -Safahat

Genel Açıklama : Safahat   aslında  Mehmet Akif Ersoyun  tüm  eserlerinin  yayınlanmış  ciltlerinden oluşur. Yani  bölüm bölüm bölüm tüm manzume  eserlerini  kaplar. Şairin  ölümünden sonra  çıkan  iki  adet  daha  Safahat vardır  , bu iki kitaptada  diğer eserlerinin toplamı yer almaktadır.

Safahat birinci kitap : İçerisinde 44 adet manzume eser mevcuttur. Toplam 3 000 dize kadardır. Kunularını hürriyet , istikbal gibi siyasi olaylardan aldığı gibi şairin mistik duyguları ve dünyevi vazifelerinide konu etmektedir..Ayrıca toplumun daha zayıf fakir halkının geçim sıkıntısından ve acılarından da bahsetmektedir.

Safahat ikinci kitap :Süleymaniye Camii’ne giden iki kişinin söyleşilerini içeren bir başlangıçla kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim’i konuşturan uzun bir bölümden oluşmaktadır. 1 000 dizeden oluşmaktadır.

Safahat Üçüncü Kitap: İnsanların islami değerlere göre yaşamasının gerektiği eğer bunun olmazsa dünyanın ahlaksızlığa ve kötü değerlerle yaşanmaz bir hal alacağını belirttiği bu ve bunun islami mesajlara konu olan toplamda 500 dizedeb oluşan 10 parça manzumedir. Manzumelerde Akif, partizanlığa, umutsuzluğa, ırkçılığa ve ateizme karşı eleştirilerde bulunmaktadır.

Safahat dördüncü Kitap:Fatih Camii Kürsüsü’ndeki vaizin konuşması olarak verilen uzunca metni içermektedir. 1 800 dizedir. Toplumsal ve siyasal eleştiriler yer almaktadır. Tembellik, gerilik gibi konulara değilinmiş eleştirişmiştir.

Safahat Beşinci Kitap: Şairin hatıraları yer almaktadır Tümü 1 600 dizedir. Manzumelerde toplumsal felaketler karşısında Allah’a yakarılmakta, İslamiyetin gerektiği yaşanılmadığı ve anlaşılmadığı gibi ve ülkenin geri kaldığı için tembel halk ve aydınlar suçlanmakta,Mehmet Akif’in gezdiği yerlerdeki izlenimleri anlatılmaktadır.

Safahat Altıncı Kitap: 2 500 dizelik tek parçadan meydana gelmektedir. Savaş dönemlerini, köylülerin durumunı, eğitim-öğretimi, medrese eğitimini, ırkçılık, batıcılık ve gençlik gibi birçok konu üzerinde durmakla birlikte, Akif’in gerçek görüşünü temel alır. Hocazade(Akif) ile Köse İmam arasında karşılıklı konuşmalar biçiminde geliştirilir.

Safahat Yedinci Kitap: Mehmet Akif Ersoy ‘un 1918-1933 yılları arasında yayımlanmış manzumelerini içermektedir. Bunların toplamı bir kısmı kıta olmak üzere 41’dir. Manzumelerin üçü ayet yorumu olarak kaleme alınmıştır.

Yorumunuzu bırakın