Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul-Hayatı-Biyografisi

Şairin Adı:Mehmet Emin Yurdakul

(13 Mayıs 1869 – 14 Ocak 1944) 1890 yılında bastırdığı Fazilet ve Asalet adlı risaleyi Sadrazam Cevat Paşa’ya takdimeder ve  sadrazam tarafından  Rüsumet Tahrirat Kalemi’ne atanır.Daha sonrsa gizli olarak yürütülen “İttihat ve Terakki Cemiyeti’ndeki çalışmaları  nedeni ile v 1907’de Erzuruma sürülür

1913’de Musul’dan milletvekili seçilir. Kurtuluş Savaşında Anadolu’ya geçer

Şair her zaman  ulusçu, halkçı görüşlerini  büyük bir heyecanla savunmuştur. Hece ölçüsünde yazdığı şiirlerinde yalın bir dil  kullanmıştır.  Şiirlerinde biçim yönünden yenilikler yapmıştır. Dörtlük geleneği dışına çıkarak 3,6,8 lik  dizeler  halinde  şiirler yazmıştır.

İslamcılığa, Osmancılığa karşı Türkçülüğü ve Türkiye’yi savunduğu için

“Milli Şair” olarak tanınmıştır.

Başlıca yapıtları şunlardır:

Fazilet ve Adalet, Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, İsyan ve Dua, Zafer Yolunda, Turan’a Doğru, Aydın Kızları, Türk’ün Hukuku, Mustafa Kemal.

Yorumunuzu bırakın