Memduh Şevket Esendal

Memduh Şevket Esendal-Hayatı-Biyografisi

Yazarın Adı:Memduh Şevket Esendal
Türk hikâye ve romancısı (Çorlu 1883-Ankara 1952). İstanbul’da Kumkapı Abdullah Efendi mahalle mektebini, Fevziye rüştiyesini, Edirne idadisini bitirdi. İttihat ve Terakki

cemiyetinde siyasete karıştı (1906). Reji idaresinde çalıştı. Partisinin teftiş kurulunda görev aldı (1908); umumi müfettiş oldu. Mütarekede İstanbul’un işgalinden sonra

hakkında tevkif kararı çıktığı için İtalya’ya kaçtı (1919).


Atatürk tarafından Ankara’ya çağrıldı; B.M. M. hükümetinin ilk ortaelçisi olarak Azerbaycan’a gönderildi (1920). 1923-1925 Yıllarında İstanbul’da gazetecilik (Meslek

gazetesini çıkardı [1925]), Galatasaray ve Kabataş liselerinde tarih, coğrafya öğretmenliği yaptı, İran, Afganistan ve S.S.C.B.’de büyükelçilik görevinde bulundu (1926-1938).

Bilecik ve Elazığ’dan milletvekili seçildi. C.H.P. genel sekreteri oldu (1941-1945). Siyasi hayatında tarıma ve küçük sanatların gelişmesine dayanan bir ekonomi hayatının

gerçekleşmesine çalıştı. Eski esnaf loncalarının yeniden canlandırılması fikrini destekledi. Esnaf odalarını kurdu; parti teşkilâtında mesleki temsil esası üstünde durdu.

İlk hikâyelerini ve Miras adlı romanını Meslek gazetesinde yayımlayan Memduh Şevket, Ayaşlı ve Kiracıları (1934) adlı romanı ile Cumhuriyet Halk partisinin roman

yarışmasında derece aldı (1942). Hikâyeleri iki cilt halinde yayımlandı (Hikâyeler, 1946). Eserlerinde M.Ş.E., Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk, İstemenoğlu

gibi takma adlar kullandı.

Memduh Şevket Esendal, eserlerinde günlük hayatı karışık entrikalara bağlamadan basit çizgileriyle ele aldı. Tabiiliği ön planda tuttu. Süssüz, açık ve sıcak bir dille çeşitli

toplum tabakalarından gelen tipleri canlandırdı. Özellikle küçük insanları ele aldı. Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanında Cumhuriyetten hemen sonraki yılların Ankara’sında oda

oda kiraya verilen bir evin dokuz odasında yaşayan türlü kişilerin bir mevsimlik toplu hayatlarını ve ayrı ayrı devam ettirdikleri serüvenlerini gerçekçi gözle, sadelik ve içtenlikle

anlattı.

mehtap
Aralık 12th, 2010at7:39 am

teşekkürler…

Yorumunuzu bırakın