Mevlanadan Seçmeler-Mesnevî’den Seçmeler-6

Allah saklasın, halktan bir ümidim yok;
Kanaatten bir dünya var gönlümde.Yoksulluktaki iki kat zenginliği gör.

Dinleyen, hem susuz, hem de arayıcı olursa,
Ögüt veren, ölü bile olsa söyler.
Dinleyen, yeni gelmiş, usanmamış olursa,
Dilsiz bile yüz dilli kesilir.


“İnsanlar için bezenmiştir” hükmünce Tanrı bezemiştir kadını;
Tanrı’nın bezediğinden nasıl kaçılır?
Tanrı kadın erkek onunla yatışsın, erkeğe eş olsun diye yarattı;
Adem nasıl olur da Havva’dan ayrılabilir?
Kadın. Tanrı ışığıdır, Sevgili değil;
Kadın sanki yaratıcıdır;Yaratılmış değil.

Aklın deveciye benzer, sense devesin;
Seni emrine rameder; ister-istemez, dilediği yere çeker, götürür.


Tanrı, onu incitsinler de sınanmayı görsünler diye
Gizlice, canı bedenle birleştirmiştir.
İncitenin haberi yoktur ki, bunu incitmek, Tanrı’yı incitmektir;
Bu küpün suyu ırmak suyuyla birleşiktir.
Tanrı, birisinin, bütün alemin dayanğı, sığınacağı zat olmasını murad etmiştir de onun için bedenle ilgilenmiştir.


Sevgi, acıları tatlılaştırır;
Çünkü sevgilerin temeli, insanı doğru yola götürmektir.


Eren, zehir yese bal olur;
İstekli yerse aklı-fikri kararır.


Sevgi, yalnız düşünce, tamamıyle mana olsaydı namazının, orucunun şekilleri de yok olur-giderdi.
Dostların birbirlerine sundukları armağanlar bile dostluğu belirten seylerdir.
Bu armağanlar, gizli olan, görünmeyen sevgilere tanıklık etsin diye sunulur.

Yorumunuzu bırakın