Miguel de Cervantes Saavedra-Kimdir-Hayatı-Biyografisi-Eserleri(d. 29 ? Eylül 1547, Alcalâ de Henares – ö. 23 Nisan 1616, Madrid, İspanya)

İspanyol romancı, oyun yazarı ve şair. Don Quijote (Don Kişot) adlı yapıtı roman türünün habercisidir. Rodrigo de Cervantes ile Leonar de Cortinas’ın yedi çocuğunun dördüncüsüydü. Gezici bir eczacı-cerrah olan babası rîm 1552-53’te Valladolid’de bulunduğu ve borçları yüzünden hapse girdiği bilinmektedir. Kral II. Felipe 1561’de o sıralarda küçük bir kent olan Madrid’i başkent yapınca, Rodrigo da ailesini buraya taşıdı. Miguel böylece yükseköğrenim olanağını kaybetti. Madrid’de bir süre okula gittiyse de daha çok kendi kendini yetiştirdi. Bilinen ilk yapıtı, Kral Felipe’nin üçüncü karısı Valois’lı Elisabeth’in ölümü üzerine yazdığı şiirdir (1569). Şiiri, müdürü olduğu okulun dergisinde basan ünlü bilgin Juan Löpez de Hoyos, Cervantes’i överken ondan “sevgili öğrencim” diye söz eder. O sırada 21 yaşında olan Cervantes’in aynı okulda bir yandan okuyup bir yandan da ders verdiği ve daha önce Löpez de Hoyos’un öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır. Ölümünden bir yıl önce yazdığı anılarında ise çocukluğunda tiyatroya duyduğu ilgiden söz eder; 1551-65 arasında İspanya’da turneye çıkan yazar- oyuncu Lope de Rueda’yı seyrettiğini anlatır. Sanat yaşamının başında ve sonunda oyun yazarlığına yönelmesinde Rueda’nın büyük payı vardır.15 Eylül 1569’da Madrid’de birini yaraladığı iddiasıyla Miguel de Cervantes adlı biri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Verilen cezaya göre sağ eli kesilecek ve 10 yıl sürgünde kalacaktı. Bir ad benzerliği söz konusu değilse olay, Cervantes’in İtalya’ya gidişinin nedeni olabilir. Roma’da çok kalmamakla birlikte, Madrid’in dar düşünsel ortamından Hıristiyan dünyasının merkezine gelmesi, dünyaya bakışını önemli ölçüde genişletmiştir. Cervantes çok sonradan Roma’da Kardinal Giulio Acquaviva’nın maiyetinde görev aldığından söz eder. Gene Roma’dan babasına mektup yazarak soyunda hiç Yahudi, Magripli ya da din değiştirmiş biri olmadığını, saf Hıristiyan olduğunu onaylayan bir belge almasını istediği bilinir. 22 Aralık 1569 tarihli bu belge, Enkizisyon İspanyasında büyük önem taşıyordu.

1570’te II. Selim Kıbrıs’ı ele geçirince Papa V. Pius Osmanlılara karşı birlik çağrısında bulundu. Çağrıya yalnızca İspanya ve Venedik karşılık verdi. Roma’daki İspanyol birliğine katılan Cervantes bir yıl kadar Napoli’de asıl birlikleri bekledi. 1571’de II. Felipe’nin üvey kardeşi Avusturyalı Don Juan komutasındaki birlikler İspanya’dan geldi, üç hafta sonra da Messi- na’daki filoyla buluşmak üzere 35 kadırga denize açıldı. 7 Ekim 1571’de Osmanlı donanmasıyla Lepanto (İnebahtı) Körfezinde büyük bir deniz savaşı oldu. “Marquesa” adlı kadırgada bulunan Cervantes kahramanca çarpıştı; iki kez göğsünden yaralandı; bir top güllesiyle sol elini kaybetti ve Nisan 1572’ye değin Messina’da hastanede yattı. Aynı yılın ekim ayında Lope de Figueroa komutasındaki birliğiyle Don Juan’ın başarısız Akdeniz seferine katıldı. Beş yıla yakın askeri hizmette bulunduktan sonra İspanya’ya dönmek için izin istedi. Napoli valisi ve Don Juan’dan aldığı tavsiye mektuplarıyla 1575’te “Sol” adlı kadırgayla Napoli’den ayrıldı.Gemi altı gün sonra Marsilya açıklarında Osmanlıların eline geçti. Cervantes ve kardeşi köle olarak Cezayir’e götürüldü. Yanındaki mektuplardan Cervantes’in önemli biri olduğunu düşünen köle tüccarları onu daha sıkı gözetim altına aldılar. 1576’daki kaçma girişiminde başarısız oldu ve prangaya vuruldu. 1577’de ailesinin gönderdiği fidye karşılığında kardeşi serbest bırakıldı. Yeniden kaçma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan Cervantes ise, Cezayir valisi Hasan Paşa’nın tutsağı olarak kaldı. Sonunda ailesinin istenen fidyeyi sağlaması üzerine 1580’de serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığını, Hasan Paşa’nın kölesi olarak İstanbul’a gönderilmek üzere bulunduğu gemide öğrendi. Denize açılarak İspanya’ya döndü. Cervantes İspanyol edebiyatında büyük bir yenilikçi ve seçkin bir dehadır. Kitabı Mukaddes’ten sonra dünyanın en çok çevrilen kitabı olan Don Kişot, çağdaş romanın ilk ve bazı eleştirmenlere göre hâlâ en büyük örneğidir. Romancılığının yanı sıra şair ve oyun yazarı olan Cervantes İspanyol edebiyatında psikolojik öykünün de yaratıcısıdır. Henry Fielding, Laurence Sterne, Tobias Smollett gibi İngiliz romancıları üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Altmış sekiz yıllık ömründe İspanya’nın büyüklüğü kadar çöküşünün başlangıcına da tanık olmuştur. Tükenmeyen sıkıntılar içindeki mücadelesi ve büyük başarısı onu ülkesinin en saygın kişilerinden biri yapmıştır.

Yorumunuzu bırakın