Mimar olmak için yaratıcı olmak şart mı?

ratyıcıMimarlık elbetteki yaratıcılıktır ama yaratıcılıkta çok zor birşey değildir. Aslında insan oğlu ilk meydana geldiği çağdan beri sürekli birşeyler yaratmaktadır.İnsan zaten aklı ile düşünen , düşündüğünü üreten ve üretirkende yaratan bir yapıya sahiptir insanı diğer canlılardan ayıranda yaratıcılığıdır. Ancak Mimarın yaratıcılığı eğer bir yapı tasarlıyor ise ki asli görevlerinden biri budur o yapının  o bulunan çevrede ,kültürde o yapıyı seyredecek insanlarla yada o yapının bulunduğu çevreye katacağı kimlik değerleri ile özgünlük değerleri ile nasıl buluşabileceğini önceden düşünmek daha önceki örnekler ile araştırmak bu örnekler ile kendi çalışmasını sentezlemek yada hiç örnek bulamıyorsa kendi düşüncesi ile bazı yorumlar geliştirmek gibi yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Bunuda zaten mimarlık eğitimi aldığı sürece  kazanması mümkündür. Zaten çevresini gözlemleyen her insanda bu yetenekler mevcuttur.

Yorumunuzu bırakın