Muammer Lütfi

Şairin Adı:Muammer Lütfi

(1903 – 1947) Yedi Meşale şairidir. Babası bilgin bir kişi olan Müderris Lütfi Efendi. İlk ve Orta öğrenimini Ödemiş Rüştiye ve İdadisi’nde yaptı. Arapça, Farsça öğrendi.

İstanbul İlahiyat Fakültesini ve Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Antalya, Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli, Muğla, Ürgüp, Demirci yargıçlıkla dolaştığı yerler arasında. Bu sürekli yer

değiştirmelerden usanarak istifasını verdi. Ödemiş’te ölümüne dek avukatlık yaptı.

Muammer Lütfi; Yed Meşaleciler içinde , meslek zorunlulukları, çalışmalarına uygun bir ortam bulamaması yüzünden sesini gerektiği gibi duyuramayan bir şair. Şiirlerinde

genellikle ulusal konuları, aruz ve hece ölçüleriyle işler;sonra serbest nazımda karar kılar. Yüreği yurt, millet sevgisiyle dolu, gittikçe aydınlanan duru bir dili var.

İlk şair denemeleri İzmir’de Ahenk Sada-yi Hak, Yeni Gün gazetecileriyle Mahfel, Nazikter, Hilal, Şark, Anadolu, Yurt, yanık, Servetifünun, İçtihad, Yeni Ses ve Antalya

Halkevi’nin Türk Denizi dergilerinde yayımlanan şiirleriyle tanındı.

Yorumunuzu bırakın