NECATİ CUMALI’NIN ESERLERİ

Şiirleri: Kızılçullu Yolu(1943), Harbe Gidenin Şarkıları(1945), Mayıs Ayı Notları(1947), Güzel Aydınlık(1951-1971), Denizin İlk Yükselişi (İlk üç kitabın eklemelerle yeniden basımı)(1954), İmbatla Gelen(1955), Güneş Çizgisi(1957), Yağmurlu Deniz (Son iki kitabın eklemelerle yeniden basımı)(1968), Başaklar Gebe(1970), Ceylan Ağıdı(1974), Aç Güneş(1980), Bozkırda Bir Atlı(1981), Yarasın Beyler(1982), Bütün Şiirleri I (Tufandan Önce, Bozkırda Bir Atlı, Aç Güneş, Huri ile Süleyman 1983).
Sonradan bütün şiirleri toplu halde yayınlanmıştır:
Aşklar ve Yalnızlıklar Toplu Şiirler I(1985), Kısmeti Kapalı Gençlik, Toplu Şiirler II(1986)
Cumalı, Yağmurlu Deniz adlı kitabıyla 1968 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü, Tufandan Önce şiir kitabı ile de 1984’te Yeditepe Şiir Armağanı’nı kazanmıştır.
Hikâyeleri: Yalnız Kadın(1955-1970), Değişik Gözle(1957), Susuz Yaz(1962), Ay Büyürken Uyuyamam(1969), Makedonya 1900 (1976),Sonradan Dilâ Hanım adıyla (1978), Kente İnen Kaplanlar(1976), Revizyonist(1979), Yakub’un Koyunları(1979), Aylı Bıçak(1981), Sonradan Uzun Bir Gece Adıyla(1991).
Cumalı, Değişik Gözle hikâye kitabı ile 1957’de, Makedonya 1900 ile 1977’de Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almıştır.
Susuz Yaz adlı hikâye, 1963 yılında Metin Erksan tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. İlginç konusu ile 1964 yılında “Berlin Film Festivali”nden Altın Ayı Ödülü’nü almıştır. 1968 yılında da oyunlaştırılarak sahneye aktarılmıştır.
Romanları: Tütün Zamanı (1959, İkinci Baskı “Zeliş” adıyla 1971), Yağmurlar ve Topraklar(1973), Acı Tütün(1974), Aşk da Gezer(1975), Uç Minik Serçem(1990), Viran Dağlar(1995), Zeliş 1960’da sinemada, 1973’te televizyonda sahnelenmiştir. “Arkası Yarın” programına uygulanarak Türkiye radyolarında tekrar tekrar yayınlamıştır.
Viran Dağlar, 1995 yılında Yunus Nadi Roman ödülü ile 1995 Orhan Kemal Roman Ödülü almıştır.
Oyunları: Boş Beşik(1949), Mine(1959), Derya Gülü(1963), Oyunlar 1(Boş Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri 1969), Oyunlar 2(Susuz Yaz, Tehlikeli Güvercin, Yeni Çıkan Şarkılar ya da Juliette 1969), Oyunlar 3(Nalınlar, Masalar, Kaynana Ciğeri 1969), Oyunlar 4(Derya Gülü, Aşk Duvarı, Zorla İspanyol 1969) Oyunlar 5(Gömü, Bakanı Bekliyoruz, Kristof Kolomb’un yumurtası 1973) Oyunlar 6(Mine, Yürüyen Geceyi Dinle, İş Karar Vermekte 1977) Yaralı Geyik(1981), Dün Neredeydiniz(1983), Bir Sabah Gülerek Uyan(1990), Devetabanı(1992)
Berrin Cumalı, Necati Cumalı’nın oyunlarını 2004 yılında Bütün Oyunları 1-2 olarak toplamıştır.
Necati Cumalı, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanını 1963 yılında oyunlaştırmıştır.
İş Karar Vermekte adlı eser 1957’de Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün kısa radyo oyunu yarışmasında ikincilik ödülünü, Yaralı Geyik 1978’de Muhsin Ertuğrul Oyun Ödülü’nü; Dün Neredeydiniz ise 1981’de Kültür Bakanlığı Tiyatro Ödülü’nü almıştır.
Boş Beşik, Mine ve Susuz Yaz adlı oyunların filmi de çekilmiştir.
Denemeleri: Niçin Aşk(1971), Senin İçin Ey Demokrasi(1976), Etiler Mektupları(1982), Niçin Af(1989), Şiddet Ruhu(1990), Ulus Olmak-Atatürk Denemeleri-(1995)
Senaryo: Bağımsızlık ya da Ölüm(1990)
Hatıra: Yeşil Bir At Sırtında(1987)
Çevirileri: Gottfriet Keller, Yedi Efsane(1946) Dara Güney ile birlikte, Theodor Storm, Meşe Ağaçlı Köşk(1946) Dara Güney ile birlikte, Langstan Hughes, Memleket Özlemi(1961), Merimee Prosper, Altın Araba(1963), Guillaume Apollinaire, Şiirler(1965).
İnceleme Kitapları: Muzaffer Tayyip Uslu, Şiirleri, Yazıları ve Kendisi İçin Yazılanlar(1956), Guillaume Apollinaire, Yaşamı Sanatı ve Şiirleri(1986).

Yorumunuzu bırakın