Niceliklerine Göre Adlar


I- Tekil Ad: Aynı türden varlıkların tek olan adıdır.

ÖR: oda, öğrenci, Ankara, Ali

II- Çoğul Ad: Türkçede adın birden çok olduğunu göstermek için -lar(-ler) çoğul eki kullanılır. Tekil adlara gelerek onları çoğul yapar.

ÖR: Ayşeler, teyzemler (aile ve grup adı);

Fatih’ler, Kanuni’ler (belirtilen kişilere benzeyenler);

kemirgenler, sürüngenler (birçok özelliği ortak olan topluluklar);

insanlar, gökler (çoğul anlamı taşıyan tekil adların anlamını güçlendirmek için);

yalvarmalar, yakarmalar (abartı);

Beyfendi gelmediler mi? (saygı)

III- Topluluk Adı : Biçim bakımından tekil olan ancak çoğul bir topluluğu adlandıran sözcüklerdir.

ÖR: ordu, sürü, takım, bölük, sınıf.

Yapılarına göre adlar konusu için tıklayınız.

Ad Tamlamaları konusu için tıklayınız.

Ad Durumları konusu için tıklayınız.

Bildirdikleri Varlıkların Özelliklerine Göre Adlar konusu için tıklayınız.

Adlar(İsimler) konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın