Niteleme Sıfatları

Niteleme Sıfatları

Varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklere verilen addır. “nasıl” sorusunun karşılığı olan sıfatlardır.

ÖR: kara tavuk, kırmızı elbise (renk)

güzel çocuk, iyi evlat (belirgin nitelik)

tatlı elma, acı biber (duyularla algılanan nitelik)

uzak ev, derin kuyu (yüzölçümü ya da zaman nitelik ve ilgileri)

kör Hamdi, topal Osman (fiziksel ya da bedensel nitelik)

çabuk iş, yavaş araba (türlü nitelikler)

Sıfatlar konusu için tıklayınız.

Sıfat Tamlamaları konusu için tıklayınız.

Niteleme Sıfatları konusu için tıklayınız.

Belirtme Sıfatları konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Küçülltme konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Pekiştirme konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Karşılaştırma konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Sıfatlar konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın