Örtülü Özne

Edilgen çatılı eylemlerle kurulu cümle­lerde eylemi yapan gerçek öznenin “dolayısıyla. nedeniyle, tarafında’n. etkisiyle, özneye ulanan “ce” ekiyle” gibi ek ve yar­dımcı bir sözcükle belirgin kılınmasıyla oluşan tümleç görevindeki öğedir.

Örnekler:

Yollar kar nedeniyle kapandı.

N               Z. T                 Y
(sözde özne) (örtülü özne)

Öğretmen müdür tarafından cağrıldı.

N               Z.T                    Y
(sözdeözne)   (örtülü özne)
Bu karar kurulca alındı.

N                Z.T      Y

(sözde özne) (Örtülü özne)

Yorumunuzu bırakın