Sevişen Beyin-Geoffrey Miller

Kitabın adı :Sevişen Beyin
Kitabın yazarı:Geoffrey Miller
Kitabın çevirisi:M. Asım Karaömeroğlu
Kitabın yayın evi :NTV YAYINLARI
Yayın tarihi :01 – 2010
Sayfa sayısı:464 Sayfa
Kitap tanıtım yazısı :
Sevişen Beyin, insan zihninin nasıl ve neden evrildiğiyle ilgili şu ana kadar yapılmış en ikna edici ve radikal açıklamayı sunuyor. Evrim teorisi şimdiye dek zekayı beyin büyüklüğünün bir ürünü olarak ele aldı. Ama psikolog Geoffrey Miller bu kitabında zekanın, tıpkı tavus kuşunun kuyruğu gibi, kur yapmak ve eş bulmak için evrimleştiğini ve bunun da insan doğasını şekillendirdiğini ileri sürüyor.

Bazı özelliklerimizin özellikle çekici olmasının sebebi, bunların potansiyel bir eşin uyum yeteneğine (fitness) işaret etmesidir. Miller’a göre hem erkekler hem de kadınlar uyum yeteneklerini sergileyebilmek için çeşitli pratikler geliştirmiştir. Güzel hikayeler anlatma, şiir, sanat, müzik, spor, dans, mizah, nezaket, liderlik gibi pratikler ve özellikler hep bu sergileme çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Miller bu kışkırtıcı tezini savunmak için psikoloji, ekonomi, tarih, popüler kültür ve Darwin’in seksüel seçilim teorisinden kanıtlar sunuyor.
Kitap inceleme yazısı :
Artık evrim süreci tüm bilim dünyasında kabul edilmekten öte pek çok bilim adamı evrim teorisinin bilimsel çıkarlarımları doğrultusunda incelemelerde bulunuyor. Bu kitapta da Evrimsel süreçte insan beyni ele alınıyor.

İnsan beyni nasıl evrimleşti ;
Neler etkili oldu;
Hangi süreçlerden geçti
Gibi pek çok soru yazarın kendi tezi ile cevaplanıyor.
Artık din adamlarının da inkar etmeyip kabullenmeye başladığı evrim sürecinin nekadar bastırılmaya çalışılsada Türkiyede de önemli takipçileri ve savunucuları olduğunu söyleyebiliriz ve bu kitapta bu kitleye hitap etmekte.

Yorumunuzu bırakın