Seyrani – 19.Yüzyıl

Seyrani1

–    Kayseri’nin Develi ilçesinde doğan şairin asıl adı Mehmet’tir. Medresede birkaç yıl eğitim gördükten sonra Abdülmecit döneminde İstanbul’a gelmiş; fakat dönemin büyüklerini hicvetmesi yüzünden burada fazla duramamış, hakkında kovuşturma açılınca Develi’ye kaçmak zorunda kalmış.
–    Seyrani, şiirlerinde yergici, taşlamacı yanını çekinmeden kullanmıştır.
–    Yaşadığı dönemde ülkede görülen değişiklikleri ve yenilikleri yakından izlemiş, bunları şiirlerine yansıtarak kendinden önceki aşıkların işlediği konuların sınırlarını genişletmiştir.
–    Aruz ölçüsüyle de şiirler yazan Seyrani, tasavvuf konularında da pek çok şiir söylemiştir. Bu şiirlerden gerçek Müslüman’ı ve devlet adamını korurken, sahte ve rüşvetçi kişilere gereken mesajı da göndermekten geri kalmamıştır.
Yorumunuzu bırakın