Sıfatlarda Karşılaştırma

Sıfatlarda Karşılaştırma

Karşılaştırma, iki nesneden birinin taşıdığı niteliğin daha az ya da daha çok oluşuna göre ölçüsünü saptamaktadır. ” daha, çok, pek, en “ zarfları ile yapılır.

ÖR: daha iyi ayakkabı ( üstünlük), en iyi ayakkabı (en üstünlük),

çok iyi ayakkabı(aşırılık),        pek iyi ayakkabı (aşırılık)

Sıfatlar konusu için tıklayınız.

Sıfat Tamlamaları konusu için tıklayınız.

Niteleme Sıfatları konusu için tıklayınız.

Belirtme Sıfatları konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Küçülltme konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Pekiştirme konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Karşılaştırma konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Sıfatlar konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın