Sıfatlarda Pekiştirme

Sıfatlarda Pekiştirme

Çoğunlukla niteleme sıfatları, niteledikleri adın anlamını güçlendirmek amacıyla pekiştirmede kullanılır. Pekiştirme iki türlü gerçekleşir:

I- Ses Değişikliği Yoluyla: Sıfatın birinci hecesine /m/p/r/s/ ünsüzlerinden biri getirilerek yapılır.

ÖR: be-m-beyaz kâğıt, ka-p-kara cam, te-r-temiz ceket, pe-s-pembe rüya

II- İkileme(Yineleme) Yoluyla:.İkileme sıfatın anlamını yaygınlaştırır ve özellikle çoklu (çoğul) halinde adlara gelirler.

ÖR: çağıl çağıl su, türlü türlü yemek (aynı kelime ile ikileme)

kırık dökük ev, güçlü kuvvetli çocuk (yakın anlamlı ikileme)

Sıfatlar konusu için tıklayınız.

Sıfat Tamlamaları konusu için tıklayınız.

Niteleme Sıfatları konusu için tıklayınız.

Belirtme Sıfatları konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Küçülltme konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Pekiştirme konusu için tıklayınız.

Sıfatlarda Karşılaştırma konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Sıfatlar konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın