Terim Anlam

Terim Anlam

Herhangi bir bilim, meslek, spor ya da sanat gibi alanlarda kullanılan özel anlam taşıyan sözcüklere terim denir.

Matematik terimleri: üçgen, açı, kalan…
Edebiyat terimleri: gazel, aruz, beyit, mani…
Futbol terimleri: ofsayt, gol, taç, korner…
Coğrafya terimleri: meridyen, plato, vadi

Bazı sözcükler temelde terim anlam taşımamalarına rağmen zamanla terim anlam kazanabilirler.

Evin perdeleri oldukça eskiydi. (Gerçek anlam)
Oyuna ancak ikinci perdede yetişebildim. (Terim anlam)

Adamın ağzından kan geliyordu. (Gerçek anlam)
Antep ağzını çok iyi taklit ederdi. (Terim anlam)

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yazdıklarına bugüne kadar farklı açıdan yaklaşan bir eleştirmen olmadı.
B) Koğuşta olay çıkarınca mahkûmu hücreye atmışlar.
C) Fuzuli, gazelleriyle ün yapmış bir şairdir.
D) Karlı bir gecede dünyaya gelmişim.
E) Toplantıda önemli bir gündem yoktu.

Çözüm:

A seçeneğinde kullanılan “açı” sözcüğü her ne kadar matematiksel bir terim olmasına rağmen cümlede “bakış açısı, yön” anlamında kullanıldığı için terim değildir. B seçeneğinde ise “hücre” sözcüğü biyolojide kullanılan bir terim olmasına rağmen cümlede “küçük hapishane odası” anlamında kullanıldığı için terim olamaz. D’de geçen “karlı” ve E’de kullanılan “gündem” sözcükleri de terim anlam taşıyan sözcükler değillerdir. Oysa C’de geçen “gazel” sözcüğü “Divan Edebiyatında kullanılan bir nazım türü” anlamında yani terim anlamıyla kullanılmıştır. Cevap:C

Yorumunuzu bırakın