Tevfik Fikret (1876-1915) Hayatı

Servet-i Fünûn  şairlerinden olan Tevfik Fikret  Galatasaray Sultanisi’nde  eğiğtim gördükten sonra  burada  öğretmenlik  ve  müdürlük  yapmıştır.

“İlk memuriyetini yaptığı Dışişleri Danışma Bürosu’ndaki görevlilerin, hemen hiçbir iş yapmadan maaş aldıklarını görerek buradan istifa etmiş, birikmiş maaşlarını da “Çalışmış değilim ki para alayım” gerekçesiyle kabul etmemiştir.”*

1986 yılında Edebiyat’ı Cedide topluluğunun yayın organı Servet-i Fünûn’da yazı işleri  müdürü olarakta çalışmıtır.

Şiirlerinde güçlü bir nesir yapısı, kafiye serbestliği, ustalıklı bir aruz görülür. Şiirlerinin konusunu milliyetçilik ,halkçılık , adalet ve  hürriyet  gibi temalar oluşturur .

Çok  genç yaşta 48 yaşında (1915)  vefat etmiştir.

Şiirlerini sınıflanrımak istersek ; aşk şiirleri, aile şiirleri, sosyal şiirler, metafizik şiirler, tasvirler, çocuk şiirleri .

Eserleri:

Rübab-ı Şikeste; Eski şiirlerinin yer aldığı kitaptır.

Haluk’un Defteri : Bilinç,vatan sevgisi gibi  konuları işlediği  şiir kitabını , özellikle  gençlerimiz okumalıdır.

Şermin: Çocuklar için yazdığı şiir kitabıdır.

Siz ey! gelecek ufukların küçük güneşleri
Artık birer birer uyanın.”

Rübab’ın Cevabı.

* tfl.k12.tr = sitesinden  bölüm alınmıştır.

Yorumunuzu bırakın