Tevfik Fikret-Hayatı-Eserleri

teyfik_fikret( 1867- 1915 )
Fatma Sultan’ın katibi, Hüseyin Efendi’nin oğludur. 24 Ararlık 1867’ de İstanbul’da doğmuştur. Mehmet Tevfik Fikret ilk tahsilini Aksaray’da ki Valide Rüştiye’sinde yapmaya başladı; fakat Rus Harbi neticesinde okulu kapanınca Galata Sultanisi’ne gitti. Galatasaray’ı 1888’te birincilik ile bitirdi. Dışişleri Bakanlığı’nda işe girdi. Bir taraftan Gedik Paşa’da ki ticaret okulunda Fransızca dersi veriyordu. Galatasaray Okulu’nda da Türkçe Dersleri vermeye başladı. Daha sonra memuriyetlerden istifa ederek bazı gazete ve dergilere şiirler göndererek şöhretinin ilk tohumlarını ekmeye başladı. Mehmet Tevfik Fikret; Galatasaray’ın ilk sınıflarında  henüz 15 yaşında iken şiirler yazmaya başlamıştı. İlk Türkçe Hocası Fevzi Efendi idi. Tevfik Fikret ilk şiirlerini O’na verdi ve O’na tashih ettirdi. Sonra okulun edebiyat öğretmenliğine Recaizade Ekrem Bey, O’ndan sonra da Muallim Naci tayin edildi. Tevfik Fikret ilk şiirlerinde hep bu hocalarının tesiri altında kalarak yazıyordu. İlk şiiri “ Müntahabat-ı Tercüman-ı Hakikat” Gazetesi’nde çıkmıştı. Bu şiiri gazeteye ilk hocası Fevzi Bey götürmüştü Tevfik Fikret o zaman “ Nazmi Mahlası”nı kullanıyordu. İsmail Safa’nın çıkardığı Mirsada’da Mehmet Tevfik imzası ile şiirler yazmaya başladı. Daha sonra Malümat Dergisi’nin başyazarlığını kabul etti. Bu dergi 42 nüsa çıktıktan sonra kapandı. Ayrıca “ Maarif” Dergisi’nde de şiirler yazıyordu. Bu şiirleri de meşhur şairlerin etkisi altında idi ve şiirleri hep başkalarının birer gölgesi gibiydi. 1896 Ocak ayından itibaren Servet-i Fünun Edebiyat başyazarlığına getirtildi. Servet-i Fünun’a girişinin ikinci senesinde “ Rübab-ı Şikeste “ kitap halinde basıldı. Bu kitap çıktıktan sonra Tevfik Fikret’in ruhu boşalmış gibidir. Artık şiirleri Servet-i Fünun’da pek az görülüyor, bunlara da imzasını bile atmıyor, mahlasını kullanıyordu.

1901 senesi sonrasında Hüseyin Cahit Yalçın’ın bir makalesinde, Fransız İhtilali’nden bahsedilmesi Servet-i Fünun’un kapatılmasına ve dergilerde ki edebi faaliyetin susturulmasına sebep oldu. Tevfik Fikret artık meşrutiyetin ilanına kadar Aşiyan ismini verdiği evine çekildi. Bu O’nun hayatında ki ilk büyük inzivadır. Şiirleri yayınlanamıyordu, fakat saraya karşı haykıran Şehrayin, Sis, Sabah Olursa, Lahza-i Taahhur ve Millet Şarkısı gibi şiirleri gizlice ve elden ele dolaşıyor, heyecan ve takdir ile halk arasında dolaşıyordu. Meşrutiyet’in ilanından sonra Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım ile birlikte Tanin’i çıkartmaya başladılar.  1880 senesi sonrasında Galatasaray Lisesi’ne müdür oldu.

19 Ağustos 1915’te ölen Mehmet Tevfik Fikret Eyüp’te defnedilniştir…

ESERLERİ :
Rubab-ı Şikeste   ( 1896 )
Haluk’un Defteri ( 1911 )
Rubabın Cevabı  ( 1912 )
Şermin                ( 1916 )
Tarih-i Kadim     ( Gizli ve tarihsiz olarak defalarca basılmıştır..)

Yorumunuzu bırakın