Türk Atasözleri Listesi -Ç-

1        Çabuk parlayan çabuk söner : Layık olmadıkları makamlara getirilen kişilerin, bir süre sonra yetersizlikleri ortaya çıkar.

2        Çağrılan yere erinme, ağrılmayan yere ginme : İnsanlar davet edildikleri yerlere mutlaka gitmelidirler. çünkü  davet eden kişi tarafından istenmektedirler. Çağrılmayan yere gitmek ise yüzsüzlük ve arsızlık olur.

3        Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez : Güzelliklerin simgesi olan gülün çalıda yaşaması düşünülemez. Aynı şekilde, cahil kişiye de sizin doğruyu anlatmanız  mümkün değildir. Cahil olduğu için kendi bildiklerinin dışında da doğruların bulunduğunu kabul etmesi mümkün değildir.

4        Çalışmak ibadetin yarısıdır : İbadet kişiyi kötülüklerden sıyırır, iyilik yolunda ilerletir. Tanrı yolunda alışmak ta kişiyi kötü duygulardan arındırır. Bunun içindir ki alışmak, ibadet kadar büyük değer taşır.

5        Çalma elin kapısını, çalarlar kapını : Kişi hayatında bilerek ve isteyerek kimseye kötülük yapmamalıdır. Böyle bir durumun gerekleşmesi halinde, günün birinde benzer olumsuzlukları yaşaması muhtemeldir.

6        Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak, cümlenin muradını verecek hak : Her kul Tanrı’sından kendi çıkarları doğrultusunda istekte bulunur. Bu istekler birbirine zıt da olabilir. Ama Tanrı bu dilekleri şaşmaz bir düzen, uygun gördüğü biçimde yerine getirir.

7        Çirkefe taş atma, üzerine sıçrar : Çevrelerinde kötü, edepsiz olarak  tanınan kişilerle ilişkiye girmek doğru değildir.

8        Çocuktan al haberi : Art niyet taşımayan çocuklar, başkalarının yanında her şeyi çekinmeden konuşurlar.

9        Çürük tahta çivi tutmaz : Esas niteliği bozulmuş bir şeyi eski haline getirmek mümkün değildir.

Yorumunuzu bırakın