Türk Atasözleri Listesi -P-

1        Padişah yasağı üç gün sürer : Padişahlık idaresi, bir kişinin sözünün geçtiği bir yöntemdir, keyfidir. Bugün çıkarılan yasaklar, yarın bir neden ile ortadan kaldırılırlar. Bunun içindir ki emirlerinin devamlı olacağını düşünmemek lazımdır.

2        Palamut çok biterse kış erken olur : Uzun yılların tecrübesine dayanılarak elde edilen sonuçlara göre meşe ağalarında palamudun çok olması kışın erken geleceğini gösterir.

3        Papaz her gün pilav yemez : Her işi daima bir kişiye yaptırmak doğru değildir. O kişi çok defalar ses çıkarmadan bu sıkıntıya katlandıysa da günün birinde yapamayacak duruma gelir ve yapmaz. Bunun için insanları usandırmayacak bir yöntem izlemekte yarar vardır.

4        Para dediğin el kiri : İnsanlar bütün ömürlerini paraya bağlamamalıdırlar.

5        Para ile imanın kimde olduğu bilinmez : Para bütün toplumlarda dikkati çeken bir araçtır. İman ise tanrı ile kul arasında olduğu için başkalarının bilmesine gerek yoktur. Söylenilmesi de acayiplik yaratır.

6        Pazar ilk pazardır : Pazara götürp satmak istediğimiz mala verilen ilk fiyat en iyi fiyattır.

7        Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir : Bir işin nasıl sonulanacağı, işin bugünkü durumundan belli olur.

8        Pilav yiyen, kaşığı belinde gerek : Bir işe girişmek isteyen kimseler o iş için gerekenleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

9        Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın : Kişi, bir olayın sonulanması için elinden gelen gayreti göstermelidir.

Yorumunuzu bırakın