Türk Deyimleri Listesi -A-

Abacı kebeci : Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler

Abanmak : Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek

Acemilik etmek : Düşüncesizce hareket etmek

Açık bono vermek : Bir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek

Adama benzemek : Düzelmek,göze hoş görünmek

Af buyurunuz : Özür dilemeyi ifade eden bir deyim

Agop’un kazı gibi yutmak : Önüne konulan her yemeği çabuk yemek

Ağız gevşekliği : Sır tutmak hali

Ah edip eh işitmek : Daima feryat etmek

Ak sakaldan yok sakala gelmek : Çok yaşlanmak

Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete : Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.

Allah hakkı için : Doğruyu söylemesi istenen kimseye verilen söz

Amma da yaptın : Olmayacak bir şey söyledin anlamında.

Arabayı düze çıkartmak : Sonunda işini kolaylaştırmak

Astarı yüzünden pahalı : Gerçek değerinden fazlaya mal olmak

Aşüftelik etmek : Hafif ve işveli davranmak

Atma Recep din kardeşiyiz : Biz birbirimizin ne olduğunu biliriz’ anlamında kullanılır.

Ayvaz kasap hepsi bir hesap : Hepsi aynı hesaba geliyor anlamında.

Azrail olmak : Çok korkulu ve zorba olmak

Yorumunuzu bırakın