Türk Deyimleri Listesi -D-

Dağarcıkta bir şey kalmamak : Her şeyi yitirmek

Dalavere : Oyun,hileli iş

Davulu yarık : Sır saklamayan,önüne gelene içini döken

Dekbaz : Hileci

Demir gibi olmak : Sağlam ve sıhhatte olmak

Devede kulak : Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır.

Dırdır etmek : Yerli yersiz söylenip durmak

Dikili ağacı olmamak : Malı mülkü olmamak

Dili çetrefilli olmak : Rahat ve düzgün konuşamamak

Dilini zaptetmek : Konuşmamak

Dişini sökmek : Zararsız hale getirmek

Dokuz doğurmak : Korkudan ve heyecandan bitmek

Dolmaları yutmak : Kanmak,aldanmak

Dostlar alışverişte görsün : Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir.

Döner taşım yok,öter kuşum yok : Hiçbir şeye sahip olmamak

Dört dirhem bir çekirdek : Şık giyimli kimse

Dudukuşu : Geveze

Dümen suyundan gitmek : Karşısındakinin huyuna göre davranmak

Dünyaya kazık kakmak : Ölmemek

Yorumunuzu bırakın