Türk Deyimleri Listesi -E-

Ebussuut Efendi’nin gelini : Eski moda giyinen kadın

Eceline susamak : Tehlikeli işlere girişmek

Edepsizliği gündeliğe takılmak : Edepsizliği alışkanlık haline getirmek

Efendilik yapmak : Saygılı hareket etmek

Efendizadem : Beyim anlamında bir hitap

Eğrisi doğrusuna gelmek : Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesi

Ekmeği dizinde : Nankör

Elemtere fiş kem gözlere şiş : Nazar değmesin anlamında

Eli çabuk : Tez iş gören

Emeği geçmek : Bir işin yapılmasında yardımcı olmak

Ensesinde boza pişirmek : Çok eziyet çektirmek

Ermeni gelini gibi : Daima kırıtan,süzülen kadınlar için yapılan benzetme

Ervahlarına yuf olsun : Sövgü

Eski çamlar bardak oldu : Şartlar değişti anlamında kullanılır

Eşek hoşaftan ne anlar : Anlayışsız,zevksiz insanlar için söylenir.

Etek belde : Kıvrak ve becerikli

Ev açmak : Ayrı ev tutmak

Eyere de gelir semere de : Bütün işlere yarar anlamında

Ez ez de suyunu iç : Hiç yararı olmayan bir işi tenkit etmek için kullanılır.

Ezilip büzülmek : Aşırı sıkılgan davranmak

Yorumunuzu bırakın