Türk Deyimleri Listesi -F-

Fahiş faize batakçı müşteri : Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında

Faka basmak : Güç duruma düşmek

Falcı değilim ya : Ben olacağı bilemem anlamında

Fare düşse başı yarılır : Bir yerin yoksulluğunu anlatmak için kullanılır.

Farfara : Ağzında sır tutamayan kimse

Fasulye gibi kendini nimetten saymak : Kendine olduğundan fazla değer vermek

Feleğin çemberinden geçmiş : Tecrübeli,bilmiş

Felekten bir gün çalmak : Eğlenceli bir gün geçirmek

Ferteği çekmek : Kaçmak

Fesat kumkuması : Hep kötülük düşünen

Fıkırdamak : Kesik kesik gülmek

Fıldır fıldır aramak : Israrla ve telaşla aramak

Fırın süpürgesi : Zayıf,uzun boylu kimse

Fincancı katırlarını ürkütmek : Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketlerde bulunmak

Fitil almak : Öfkeyle parlamak

Fol yok yumurta yok : Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması

Forsu kırılmak : İtibar ve onuru sarsılmak

Fukara babası : Fakirleri kollayan kimse

Fütur getirmek : Umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek

Yorumunuzu bırakın