Türk Deyimleri Listesi -G-

Gafil baş,düşmana eş : İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir

Gagasından yakalamak : Zayıf noktasından yakalamak

Gavur ölüsü : Oldukça ağır

Gavurun tembeli keşiş,Müslüman’ın tembeli derviş : Kendini büsbütün ibadete verip,dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.

Gazali rana : Güzel,hoş ceylan gibi sevgili anlamında

Geçmişi kandilli : Sövgü

Gemi aslanı : Gösterişli,işe yaramayan adam

Geyik etine girmek : Erginleşmek

Gırtlağından kesmek : Yiyecek parasını kısıtlamak

Giderayak : Gitmek üzereyken

Girye bana hande sana : Önce karşısındakini düşünen kimsenin kullandığı bir deyim

Giydirmek : Azarlamak

Gök demir,yer bakır : İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde bulunuşu anlatır.

Gömlek değiştirmek : Tutum ve görüşlerini değiştirmek

Göründü Sivas’ın bağları : Gerçekleşmesi beklenen bir şeyin ortaya çıktığına dair olanaklar belirdiğinde kullanılır.

Göz nuru dökmek : Yapılan işte göz emeği bulunmak

Güvendiği dağlara kar yağmak : Güveni sarsılmak

Yorumunuzu bırakın