Türk Deyimleri Listesi -H-

Habbeyi kubbe yapmak : Önemsiz bir şeyi büyütmek

Haber vermek : Bildirmek

Hak getire : Yoktur anlamında

Halep ordaysa arşın burada : Yapacağını yap anlamında sitem

Ham ervah : Kara ruhlu kimse

Hangi peygambere ümmet olacağını şaşırmak : Kimin sözünü ve yolunu tutacağını,ne yapacağını şaşırmak

Hat çekmek : Önemsememek

Hatun : Eski zaman beylerinin,hanımlarına olan hitabı

Haymana öküzü : Hımbıl ve tembel kimse

Hazır mezarın ölüsü : Hep hazıra konmak isteyen tembel kimseler için kullanılır.

Her gün papaz pilav yemez : Hep aynı şeyler yapılamaz

Her işin hakkından gelmek : Her işi başarır olmak

Her tarakta bezi olmak : Her işle ilgili olmak

Hesaptan düşmek : Yok saymak

Hır gür : Kavga

Hiçe saymak : Hiç değer vermemek

Hindi gibi kabarmak : Övünmek,böbürlenmek

Hokka gibi oturmak : Dikilen elbisenin tam üzerine uyması

Hoşbeş etmek : Sohbet etmek

Hödük : Görgüsüz,anlayışsız kimse

Hükümet sürmek : Ülkeyi yönetmek

Hüt dağı gibi şişmek : Karnı şişmek

Yorumunuzu bırakın