Türk Deyimleri Listesi -İ-

İbibullah sivri külah : Yapayalnız,varlıksız olan kimse

İbiş gibi : Alığa benzer

İcabına bakmak : 1-Gerekeni yapmak,2-Ortadan kaldırmak

İç fırtınasına tutulmak : Morali bozulmak

İç güveysinden hallice : Durumu şöyle böyle

İfrit yardağı : Kötülüğe yardımcı olan

İğne yutmuş : Çok bitkin ve sıkıntılı kişi

İkisini bir kazana koysan kaynamazlar : Birbirine zıt insanları anlatmak için kullanılır.

İki yakası bir yere gelmez : Bir türlü düzene kavuşamaz

İlk göz ağrısı : İlk sevilen

İmana gelmek : Merhamete gelmek

İngiliz tabancası gibi kurulmak : Çalım satmak,kasılmak

İpe un sermek : Gevşemek,bahane uydurup işten kaçınmak

İp korkusunu boynuna almak : Ölümü göze almak

İpliği pazara çıkmak : Herkese rezil olmak

İstemem yan cebime koy : Rüşvet konusunda alay yollu söylenir

İşi sıkışık olmak : İşi çok ve külfetli olmak

İtsiz köye dönmek : Sakinleşmek,tenhalaşmak

İyiden iyiye : Adamakıllı

İyi gün dostu : İyi günlerde ortaya çıkan

İzi belirsiz olmak : İz bırakmadan kaybolmak

Yorumunuzu bırakın