Türk Deyimleri Listesi -K-

Kabak tadıvermek : Devamlı,ısrarlı bıktırmak

Kabasını almak : Bir yerin temizliğini üstünkörü yapmak

Kaçın kurrası : Birinin hiçbir oyuna gelmeyecek kadar açık göz, akıllı olduğunu anlatmak için kullanılır.

Kağıt üzerinde kalması : Bir anlaşmanın resmiyette kalması,tatbik edilmemesi

Kaleyi içinden fethetmek : Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek

Kalp ağrısı : Aşk acısı

Kamburu çıkmak : Çok çalışmış olmak

Kan akıtmak : Kurban kesmek

Kan çanağı gibi : Çok kızarmış

Kan ter içinde kalmak : Çok yorulmak

Kapağı atmak : Gitmek,yerleşmek

Kapısını aşındırmak : Çok gidip gelmek

Kara gün dostu : İnsana sıkıntılı günlerinde yardım eden gerçek dost

Kaşının altında gözün var dememek : Yaptığını beğenmemek,takdir etmemek

Kedi ile harara girmek : Geçimsiz biriyle ortaklık etmek

Kendine yontmak : Karşısındakileri düşünmeden kendi çıkarına göre davranmak

Kıç atmak : Pek istemek

Kınalar yakmak : Çok sevinmek

Kimi kimsesi : Yakınları

Kimseye eyvallah etmemek : Kimseye minnettar kalmamak

Kimya gibi : Az bulunur

Kont gibi : Yakışıklı ve şık giyinmiş

Korkuluk : Gereksiz ve yararsız kimse

Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz : Hayal ettiğinden daha fazlasına kavuşan kişiler için kullanılır.

Kör şeytanın işi yok : Hep aksilikle karşılaşan kişiler tarafından sitem yollu olarak kullanılır.

Kurdu koyunla barıştırmak : Kötü biriyle saf birini uzlaştırmak

Külçe gibi oturmak : Yorgunlukla çökmek

Kül yutmak : Kandırılmak,oyuna gelmek

Yorumunuzu bırakın