Türk Deyimleri Listesi -N-

Nabzını yoklamak : Karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak

Nalına mıhına vurmak : Ne yapacağını kestirememek

Namı nişanı kalmamak : Yok olmak,unutulmak

Nanpareye muhtaç olmak : Pek yoksul olmak

Nargile suyu : Tatsız içecek

Nazı geçmek : İsteği geri çevrilmeyen kimse

Ne ala memleket : Uygunsuz yapılan işleri kınamak için söylenir

Neci oluyor : Ne karışıyor anlamında

Nefsine yedirememek : Bir şeyi hazmedememek,kabul etmemek

Nevri dönmek : Çok sinirlenip,bunun yüzünden belli olması

Ne yüzle : Ne cesaretle anlamında

Nispet vermek : Onu üzecek şekilde gösteriş yapmak

Nobran : Kaba,sert,kırıcı(kimse)

Noktası noktasına : Tastamam

Nuh gemisi : Her çeşit insanın toplandığı yer

Nuh nebiden kalma : Çok eskiden kalma

Nur topu gibi : Güzel,şişman,beyaz (çocuk)

Nur yüzlü : Temiz yüzlü kimse

Nutku tutulmak : Üzüntüden,korkudan konuşamamak

Yorumunuzu bırakın