Türk Deyimleri Listesi -Ş-

Şafak atmak : Korkmak,şaşırmak

Şahbaz : Becerikli ve çevik

Şapa oturmak : Çaresiz kalmak

Şaşkın bakkal : Hesabını şaşıran kimse

Şerbetli : Kötü işler yapmayı huy edinmiş kimse

Şeşi beş görmek : İyi görmemek,yanılmak

Şeytan çekici : Sevimli ve akıllı çocuk

Şeytan diyor ki : İçinden zararlı bir şeyler yap diyen ses

Şifayı kapmak : Hastalanmak

Şimşek gibi : Büyük bir hızla

Şirret karı : Geçimsiz,huysuz,yaygaracı kadın

Şom ağızlı : Kötümser,olayları devamlı kötüye yoran kimse

Şöhreti afakı tutmak : Herkes tarafından bilinir hale gelmek

Şöyle bir bakmak : 1-Üstünkörü,2-İnceler gibi manalı bakmak

Şunu bunu bilmem : Mazeret kabul etmem,özür dinlemem

Yorumunuzu bırakın