Türk Deyimleri Listesi -V-

Vadesi gelmek : Ömrünün sonuna gelmek

Vakit geçirmek : Gereksiz işlerle uğraşmak

Vakit nakittir : Zaman en değerli varlığımızdır

Vara yoğa karışmak : Her şeye karışmak

Vardığın yer körse,sen de gözünü kapa : İnsanlar,çevresindekiler ile iyi ilişkiler kurmak isterlerse onlara uymak zorundadırlar

Var kuvveti pazuya vermek : Kolunun kuvvetine güvenmek.

Vebali boynuna : Günahı ona ait anlamında

Veledizina : Babası belli olmayan

Verilmiş sadakası olmak : Bir belayı,kazayı zarar görmeden atlatmak

Vık dedirtmemek : Ses bile çıkarttırmamak

Vız gelip tırıs gitmek : Hiç aldırmamak

Vız gelmek : Önemsiz görünmek,aldırış etmemek

Vidin kalesi gibi metin olmak : Dayanıklı ve sabırlı olmak

Voli vurmak : Vurgun vurmak

Voyvoda kesilmek : Zalim olmak.

Vur abalıya : Sessiz ve sakin kimselere yapılan zulüm ve haksızlığı belirtmek için kullanılır.

Vur patlasın çal oynasın : Büyük eğlenceler için söylenir.

Vurucu güç : Çok etkili silahlarla donatıldığı için savaş gücü yüksek askeri birlik

Vuslat kıyamete kalmak : Kavuşma ümidi olmamak

Vücuda getirmek : Var etmek

Vücudunu ortadan kaldırmak : Öldürmek

Yorumunuzu bırakın