Türk Deyimleri Listesi -Y-

Yabana atmak : Dikkate almamak

Yabana söylemek : Saçma ve yersiz konuşmak

Ya bu deveyi gütmeli,ya bu diyardan gitmeli : Mecburi durumlarda bir işin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmek için söylenir.

Ya devlet başa,ya kuzgun leşe : Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir.

Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz : Kimseye faydası ve yardımı yoktur anlamında.

Ya herro,ya merro : Seçim yapılması gereken durumlarda söylenir.

Yahudi pazarlığı : Kıyasıya yapılan pazarlık

Yakadan geçirmek : Evlat edinmek

Yaka paça : Hırpalayarak

Yalancı pehlivan : Sözde kahraman

Yalova kaymakamı : Değersiz olduğu halde çalım satan kişilere söylenir.

Yangın var diye bağırmak : Bir şeyden çok bıkmak,bezmek

Yaptığını bilmemek : Aklı başında olmamak

Yel kayadan ne alır : İmkansız bir durumu belirtmek için kullanılır.

Yıldırım gibi : Büyük bir hızla.

Yıldızı parlamak : Şans yüzüne gülmek

Yiyip bitirmek : 1-Onmaz hale getirmek, 2-Devamlı eziyet etmek

Yobaz : Kaba,sofu.

Yolu düşmek : Bir rastlantı sonucu gelmek.

Yosma : Güzel ve süslü kadın

Yuf ervahına : Lanet olsun anlamındaki bir karşı çıkma sözü.

Yüreği geniş olmak : Gamsız olmak,her şeyi kaldırabilmek

Yürekte var,elde yok : Yetenekli olup,imkansızlıklar yüzünden bunu geliştiremeyen insanlar için söylenir.

Yüz yüze gelmek : Karşılaşmak

Yorumunuzu bırakın