Türk şiir bilgisi

Nazım Biçimleri

A-)  Mısra

B-)  Beyit

1-  Beyitlerle  kurulan nazım biçimleri

A- GAZEL:

B- KASİDE:

Kaside, en az 31,en çok 99 beyit olur. Beyit sayısı 31’den az olan kasideler de vardır.

Kaside 6 bölümden oluşur.

1- NESİB  ya da TEŞBİB

2-GİRİZ-GAH ya da GİRİZ

3-MEDHİYE

4-TEGAZZÜL

5- FAHRİYE

6-DUA

C- MESNEVİ

D- KIT’A

E- MÜSTEZAT


2- BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

A-DÖRTLÜKLERLE KURULANLAR.

1-RUBAİ

2-TUYUĞ

HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ

A- ANONİM HALK ŞİİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ

1- MANİ

2-TÜRKÜ

A- AŞIK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

1- KOŞMA

2- DESTAN

3-SEMAİ

4-VARSAĞI

C- AŞIK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ

1-GÜZELLEME

2-TAŞLAMA

3-KOÇAKLAMA

4-AĞIT

Ç-TEKKE EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ

1-İLAHİ

2-NEFES

3-NUTUK

Yorumunuzu bırakın