Türkiye’de Devlet İşletmeciliği ve Sümerbank

sumerbank_devletisletmeciligiKitabın Adı:Türkiye’de Devlet İşletmeciliği ve Sümerbank –Dünya Ekonomik Krizine Bir Cevap mı? 1932-1939
Kitabın Yazarı:Serkan Tuna
Kitabın Yazılma Yılı:Ekim 2009
Kitabın Yayınevi: Derlem Yayınları
Sayfa Sayısı:324 Sayfa
Kitabın Konusu:

Ekonomik krizler uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığını , aksaklıklarının ispatladıkça yeni teoriler , ortaya çıkmakta ve ideal ekonomik politikalar ülkeler tarafından uygulanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yılları Devletçilik ilkesine bağlı olarak o dönemin koşullarında özel sermayenin yetersizliği ve güçlendirilmesi için İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) adıyla nitelenen kuruluşlar kurulmuştu Bugün Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) adını almış olan bu kurumlar dönemler boyunca nasıl yönetildi ?

Kitaptan alıntı ;

Yakın iktisat tarihimizin az da olsa unutulmuş bu dönemi bilimsel açıdan mercek altına alınarak günümüzdeki tartışmalara da katkı sağlayacak bir bilgi zemini oluşturulmaktadır.

Yorumunuzu bırakın