Tutanak

Meclis, kurul, toplantı, mahkeme müzakereleri sırasında söylenen sözlerin, aynen yazıya geçirilmesi ile meydana gelen yazılı belge, zabıt. Tutanaklar zabıt kâtiplerince tutulur.

Ayrıca bir durumu veya bir olayın nasıl meydana geldiğini tespit edip anlatan, ilgililerce de imzalanan yazılı belgelere de bu isim verilir.Askeri işlerin takibi , durumlar sonrasında da  ayrıca  ilgili  yetkililer  tarafından  tutanak tutulur.
Yorumunuzu bırakın