Yahya Kemal Beyatlı-Hayatı-Eserleri

yahya_kemal_beyatli1885’te Üsküp’te doğan, çocukluğunu Balkanlarda geçiren Yahya Kemal gençliğinde Avrupa’ya gitti. Uzun müddet Paris’te kaldı. Orada kuvvetli bir edebi kültür aldı. Yeni akımlara göre yazdığı şiirlerle İstanbul’a geldikten sonra birden şöhret oldu. Çeşitli okullarda ve Dar-ülfinun da öğretmenlik yaptı. İkna kabiliyeti kuvvetli olduğundan gençlere etkisi kolay oldu. Mütarekeden sonra ki kara günlerde kendine hayran olan bazı gençleri de etrafına alarak “ Dergah Mecmua”sını çıkardı. 15 günde bir çıkan bu derginin ilk sayısı 2. İnönü Zaferi’nden sonra, 1921 Nisan’ında çıktı ve 1923 Ocak ayında kapandı. Uzun zaman Varşova ve Madrid elçiliklerinde bulunan Yahya Kemal mecliste de Tekirdağ milletvekili olarak görev yapmıştır.

O’nu ilk görüşte “ Lale Devri”nin bir şairi ve Nedim’in kopyası sandılar. Halbuki bu 6 asrın sakat nazireciliğine asıl mahiyetini vermekti. 6 asır nazire namına vezin,kafiye,şekil tanzir edildi. Yahya Kemal çehreyi bıraktı, ruha girdi. Duyduğumuz ses O’nun Lale Devri’nin koynundan süzülüp geldi. Örnek olarak “ Mahur’dan  Gazel ” ve “ Şeref Abad ” ..

Yahya Kemal yalnız Damat İbrahim Paşa Devri’nde değil tarihin diğer zamanlarında da yaşadı. O, tarihi gözleri ile okumuyor, tarihin dışını gören değil, O, ruhunu tarihin hangi zamanına götürdü ise orada o anın havasını teneffüs ediyordu.

“ Mehlika Sultan ” ve “ Nazar “ da masalların içinden süzülen şiiri aksettirdi ve “ İthaf  “ ta Melami Dergahlarının bedenden yarılarak ruhların içine çekilen Allah’ın birliğine dalıp kendinden geçerek, mısralarına eski evliya tekkelerinin derinliğinde ki sesleri andıran ahengi koyarak ruhumuza dökmüştür. Bütün buraya kadar işaret edilen şiirlerde Yahya Kemal hep kendi benliğine, başka bir benliği dolduran, kendi ruhunu başka bir ruhta eriten bir sanatkardır.


ESERLERİ :

Şiirler :
·    Açık Deniz
·    Akıncı
·    Sabah Mûsıkîsi
·    Atik-Valde’den İnen Sokakta
·    Aziz Malatya
·    Bir Başka Tepeden
·    Büyü Şiir
·    Deniz Türküsü
·    Duyuş ve Düşünüş
·    Düşünce
·    Endülüs’te Raks
·    Erenköy’ünde Bahar
·    Kasım Sonu
·    Gece Bestesi
·    Gelecek Yaz
·    Güftesiz Beste
·    Hayâl Beste
·    Hayal Şehir
·    Hazan Bahçeleri
·    Itrî
·    İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye Gazel
·    İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar
·    Kar Mûsikîleri
·    Kaybolan Şehir
·    Koca Mustâpaşa
·    Mehlika Sultan
·    Mohaç Türküsü
·    Nazar Duası
·    O Rüzgâr
·    Ok
·    Özleyen
·    Rindlerin Akşamı
·    Rindlerin Hayatı
·    Rindlerin Ölümü
·    Rubai
·    Ses
·    Sessiz Gemiler
·    Siste Söyleniş
·    İlkbahar
·    Süleymaniye’de Bayram Sabahı
·    Şarkı
·    Telâkki
·    Tolto
·    Uçuş
·    Ufuklar
·    Üsküdar’ın Dost Işıkları
·    Vuslat
·    Otoban Düşüncesi
·    Hayatımın Sayfalarını Yazıyorum
KİTAPLARI :

·    Kendi Gök Kubbemiz (1961)
·    Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962)
·    Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963)
·    Aziz İstanbul (1964)
·    Eğil Dağlar (1966)
·    Siyasî Hikâyeler (1968)
·    Siyasî ve Edebî Portreler (1968)
·    Edebiyata Dair (1971)
·    Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım (1973)
·    Tarih Musahabeleri (1975)
·    Bitmemiş Şiirler (1976)
·    Mektuplar-Makaleler (1977)
·    Pek Sevgili Beybabacığım (1998)

Yorumunuzu bırakın