Yakın Anlamlı Sözcükler

Tam anlamıyla birbirleriyle aynı anlama gelmeyen, aşağı yukarı benzer anlamlar taşıyan sözcüklerin arasındaki anlam ilişkisine yakın anlam denir.

Eş anlamlılık genelde Türkçe sözcüklerle yabancı sözcükler arasında kurulurken yakın anlamlılık aynı dilde kullanılan sözcüklerin arasında bulunur.

– Söylediklerimden alınmış. (incinmiş, gücenmiş.)
– Akşam yedikleri dokunmuş. (rahatsız etmiş.)
– Bu sefer onu çok sağlıklı gördüm. (buldum.)
– Suya bir şişe attı. (fırlattı.)
– Acı haber hemen ailesine iletti.(ulaştırdı.)
– Bu sabah yatakları ben topladım. (kaldırdım.)
– On yıldır bu apartmanda yaşıyoruz. (oturuyoruz, ikamet ediyoruz.)

Yukarıdaki cümlelerde parantez içinde verilen sözcükler koyu yazılmış sözcüklerle yakın anlamlıdır.

Örnek:1 (2001-ÖSS)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartışmanın içinde yer almıştı.
B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin, ayırın.
C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı içine sindiremiyor.
D) Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geçmek isteyenler düzenliyordu.
E) Bu makineler ötekiler göre daha kullanışlı, daha pahalıdır.

Çözüm:1

B seçeneğinde geçen “seçmek” ve “ayırmak” sözcükleri “tasnif etmek, bir şeyi benzerleri arasından seçmek” anlamında kullanıldığından yakın anlamlıdır. Cevap:B

Örnek:2

I. Hemen hemen yolu yarıladık.
II. Hafif hafif bir rüzgâr esiyor.
III. Olsa olsa on yaşındadır.
IV. Aşağı yukarı bir saat sonra gelirler.
V. Zaman zaman güneş açıyor.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?

A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve IV.
D) II. ve V.
E) IV. ve V.

Çözüm:2

I. cümlede geçen “hemen hemen” ve IV. cümledeki “aşağı yukarı” sözcükleri “tam net olmamakla birlikte” gibi bir anlam taşıdıkları için yakın anlamlıdır. Cevap:B

Yorumunuzu bırakın