Yakınma anlamı veren cümleler

Yakınma, iki boyutlu bir olaydır. Birincisi: olmuş bitmiş ama insanı pişman edecek şekilde sonuçlanmış olaylardan sonra içine düşülen durumu ifade eden cümleler. Bunlar keşke, bari (hiç değilse), hiç olmazsa vb. bağlama edatlarıyla sağlanır ve cümle, şika-yet, sızlanmak, sızlanarak anlatmak, anlamları kazanır.
* Keşke o gün sinemaya götürmeseydin.
* Cüzdanımı çaldın, paraları götürdün bari kimliklerimi bıraksaydın.
* Hiç olmazsa son sınavdan iyi not alsaydın.
* Kavgadan sonra hiç değilse oradan geçmeseydin
İkincisi: Daha önceki denemelerinde olumsuz sonuçlar vermiş bir durumun tekrarlan-masından doğan yakınmalar
* Ona yüz kere söyle, dinlemez ki!
* Ders çalışması için her türlü ortamı sağladım, çalışmadı ki!
Yorumunuzu bırakın