Yakup Kadrikaraosmanoğlu-Hayatı ve eserleri

yakup_kadri_karaosmanoglu

27 Mart 1889 yılında Kahire’de doğan Yakup Kadri Karaosmanoğlu 3 Aralık 1974 yılında ölmüştür.
Meşrutiyet’in ilanına kadar tahsilini özel olarak ilerletti. Meşrutiyetten sonra edebiyat hayatın atıldı. Fecr-i Ati’nin kurucularındandı. Mütareke yıllarında “İkdam”da yazarlık yaptı. Anadolu’dan mektuplar yazmak için Milli Mücadele devrinde gazete tarafından Ankara’ya gönderildi. Daha sonra milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. Aynı zamanda dil encümenine üyedir. Daha sonraları elçilik yapmıştır.

Yakup Kadri gazetecilikten başka hikayecilikte yapmıştır. Hatta edebiyat hayatına ilk atılışı küçük hikayelerledir. O’nun bu hikayelerinde dahi gazeteciliğinde olduğu gibi iki tür Yakup Kadri görüyoruz. Biri objektif, diğeri ise sübjektiftir. “ Şapka “, “ Bir Tercüme-i Hal ”, “ Nebbaş “ gibi küçük hikayelerinde olayı olduğu gibi aksettirmek istedi. “ Bir Serencam “, “ Rahmet “ gibi küçük hikayelerinde iki tür Yakup’tan iki hüviyeti bir arada görüyoruz. Bu iki hikaye birer küçük hikaye olmaktan çok ( çünkü biri 63 diğeri ise 62 saifedir. ) küçük birer roman veya büyük birer hikaye havasındadır.

Yakup Kadir küçük hikayecilikle yetinmedi, romanlarda vermeye başladı. “ Kiralık Konak “, “ Nur Baba “, “ Hüküm Gecesi “, “ Sodon Ve Gomore “, “ Yaban “, “ Ankara “ gibi romanları da yazdı. Kiralık Konak’ta dışa bakan Yakup Kadri ile içe bakan Yakup Kadri’nin çarpıştığı bir eserdir. Erenler’in Bağı, Bektaşi Tekkeleri’ne yakın olsa gerek ki Bir Serencam o bağdan çıktı, Nur Baba’nın Bektaşi Tekkesi’ne girdi. Verdiği eser O’na büyük bir şeref değilse de aşağılara kadar uzayan büyük bir şöhret getirdi.” Nur Baba ” şehvet ile eriyen aşkların hikayesidir. Konu tam Yakup Kadri’ye göredir.Fakat O’nu eserinde tam kudreti ile göremiyoruz. Sanatı, olayı eritememiştir. Eserde, Bektaşilik ile roman karşı karşıyadır. Roman Bektaşiliğe galip gelseydi belki okuyucu azalacaktı, fakat eser daha güzel olacaktı.
ESERLERİ :
Roman :
·    Kiralık Konak (1922)
·    Nur Baba (1922)
·    Hüküm Gecesi (1927)
·    Sodom ve Gomore (1928)
·    Yaban (1932)
·    Ankara (1934)
·    Bir Sürgün (1937)
·    Panaroma (2 cilt, 1953)
·    Hep O Şarkı (1956)

Öykü :
·    Bir Serencam (1914)
·    Rahmet (1923)
·    Milli Savaş Hikâyeleri (1947)

Şiir :

·    Erenlerin Bağından (1922)
·    Okun Ucundan (1940)

Oyun :

Nirvana (1909)

Anı :

·    Zoraki Diplomat (1955)
·    Anamın Kitabı (1957)
·    Vatan Yolunda (1958)
·    Politikada 45 Yıl (1968)
·    Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1969)

Makale :

·    İzmir’den Bursa’ya (1922, Halide Edip, Falih Rıfkı Atay ve Mehmet Asım Us ile birlikte)
·    Kadınlık ve Kadınlarımız (1923)
·    Seçme Yazılar (1928)
·    Ergenekon (iki cilt, 1929)
·    Alp Dağları’ndan ve Miss Chalfrin’in Albümünden (1942)

Yorumunuzu bırakın