Yapı bakımından sıfatlar

Yapı bakımından sıfatlar:
1.Basit sıfatlar: Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelime ile birleşmemiş olan sıfatlardır.
Örnek: Kara gün.
İri köpek.
Kırmızı araba.

2.Türemiş sıfatlar: İsim yada fiil köklerine getirilen isim yapım ekleri ile türetilen sıfatlardır.
Örnek: Kiralık daire.
Sabırlı adam.
Kültürlü öğrenci.
Parasız ders.
3.Bileşik sıfatlar:Birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle olu şan sıfatlardır.
Örnek: Cana yakın çocuk.
Boğazına düşkün adam.
Birtakım gençler.
Kahverengi pantolon.
Mavi boyalı ev.
Yeşil yapraklı ağaçlar.

Sıfatlar konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın