Yapılarına Göre Zarflar

Yapılarına Göre Zarflar

I- Basit zarflar:

ÖR: dün, çok, gece, en, pek vb.

II- Türemiş zarflar:

ÖR: akşamleyin, ansızın, erken, yazın vb.

III Birleşik zarflar:

ÖR: birçok, bugün, biraz, şimdi vb.

IV- Gruplaşmış (öbekleşmiş) zarflar:

aşağı yukarı, bazı bazı, ikide bir, pek çok vb.

Zarflar (Belirteçler) konusu için tıklayınız.

Zaman Zarfları konusu için tıklayınız.

Yer ve Yön Zarfları konusu için tıklayınız.

Durum Zarfları konusu için tıklayınız.

Nicelik (Azlık-Çokluk) Zarfları konusu için tıklayınız.

Soru Zarfları konusu için tıklayınız.

İşare Zarfı konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Zarflar konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın