Yardımcı Öğeler

A-NESNE: Cümlede yüklemin etkisini üzerine alan. öznenin yaptığı işten etkilenen be­lirli ya da belirsiz bir varlık olan cüm­lenin yardımcı öğesidir.

Özellikleri:

• Etkilenme kavramı taşır.

       Geçişli eylem cümlelerinde bulunur.

       Ad cümlelerinde bulunmaz. Ancak yük­lemi geçişli olan

eylemsilerle kurulu ad cümlelerinde bulunur.
Yorumunuzu bırakın