Yüklemlerine Göre Cümleler

Cümleler yüklemlerine göre ad  ve eylem cümleleri olarak ikiye ayrılır.

Yüklemi eylem oian cümleye eylem cümlesi, yüklemi ad olan cümleye ad cümlesi denir.

Birden gürültü kesiliverdi. (Bu cümle bir eylem cümlesidir.

Çünkü “Kesiliverdi çekimli bir eylemdir”

Önce, çarşıya gitmeliyim. {Bu cümlenin de yüklemi çekimli bir eylem olan gitmeliyim sözcüğü olduğundan bu da bir eylem cümlesidir).

Pantolonu ütüsüz, potinleri boyasızdı. (Boyasız sıfatı -idi ekeylemini alarak ad cümlesi oluşturmuştur.)

“Hakikaten sıcak bir geceydi cümlesi de bir ad cümlesidir. Çünkü yüklemi ad türünden bir sözcük olan gece sözcüğü ile -idi ekeyleminden oluş­muştur. Yine,”Kadının sesinde bir sevinç vardı” cümlesi yüklem, var sözcüğü ile -idi ekeyleminden oluştuğundan bir ad cümlesidir.
Yorumunuzu bırakın