Yunus Emre – 13. Yüzyıl

Yunus_Emre Hayatı hakkında kesin bilgiler olmayan Yunus Emre’nin çok gülü bir din ve tasavvuf kültürü aldığı anlaşılmaktadır. Yunus Emre’nin yaşamı efsanelerle örülmüştür. – Sakarya yakınlarında oturduğu tahmin edilen Taptuk Emre isimli bir şeyhe bağlanarak tasavvuf yoluna giren Yunus Emre, bütün insanları dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksiniz kucaklamış, sevgi ve hoşgörünün temsilcisi olmuştur. – Yunus Emre Anadolu’da birlik ve beraberliğin temelini atarak fethin tamamlanmasında önemli rol oynamıştır. Yunus Emre gibi dervişler Anadolu’nun her tarafına dağılarak yerli halk ile yeni yurda akın gelen Türkler arasında barışı sağlamıştır. – Tüm halk şairlerini yüzyıllar boyunca etkilemiş olan Yunus Emre, tasavvuf şiirinin en büyük, en lirik şairlerindendir. – Şiirlerinde Allah ve insan sevgisini, tasavvuf inancını işlemiştir. – İlahi türünün en usta şairidir. – Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Ancak heceyi kullandığı şiirlerinde daha başarılıdır. – Yunus Emre’nin bir diğer önemli özelliği saf, temiz Türkçeyle ustaca söylediği şiirleridir. – Yunus Emre’nin şiirlerini topladığı bir divanı ve aruzla mesnevi nazım biçimiyle yazdığı Risaletü’n-Nushiyye adlı bir kitabı vardır.

Yorumunuzu bırakın