yüzde 100 Düşünce gücü

yuzde-yuz-dusunce_gucuKitabın adı :%100 Düşünce gücü
“Düşünce gücünü kullanarak hayatınızı yönlendirmeyi öğrenin”
Kitabın yazarı:Jack Ensign Addington
Kitabın yayın evi :Akaşa Yayın evi /kişisel gelişim /Psikoloji yazı dizisi
Yayın tarihi :Ocak 1995
Sayfa sayısı:211
Kitap hakkında inceleme yazısı :

Kişisel gelişimin sürecinin popularitesi son 20 yıla dayanıyor ve bu
sureçte ülkemizdede oldukça populer olan düşünce gücünün önemini ve nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatan bir kitap.

Kitaptan bir önsöz

BAŞLARKEN
YENİ BİR HAYATA GİRİŞ
iş hayatında faal bir avukat olarak geçirdiğim on altı yıl ve insanın gerçeği konusunda konferanslar vere¬rek harcadığım yirmi yıl bana bir şey öğretti: insan ken¬disinin en büyük düşmanıdır.
Bu süre içerisinde en azından yirmi bin sorunlu in¬sanla görüştüm. Hepsi de kendi sorununun benzersiz ol¬duğunu düşünüyordu, ama benim gözümde hepsinin derdi aynıydı. Bunların hepsi de farklı nedenlerle kendilerini ve hayatta başarılı olma kapasitelerini küçük gören, ken¬dilerini sonuca götürecek doğru yollara düşüncelerini yönlendirmekte başarısız olan, hayatın kendilerine karşı olduğunu düşünen, oysa aslında kendi kendilerine karşı olan insanlardı.
Kişi denemeye istekli olursa her zaman geçerli ola¬bilecek bir bilinç yasası keşfettim. Kişi düşünce tarzını değiştirmeye istekli olup bilinçaltına yeni, bilinçli yönler verdiğinde, yaşamında ani bir değişim oluyordu. Wil-liam James, bu gerçeği geçen yüzyılın sonlarında keşfet¬miş ve her düşüncenin sonuca götüren bir araç olduğunu söylemişti; ama bu gerçek o zaman da çoğu insan tarafın¬dan anlaşılamamıştı.
Bilinçaltında gizli olan o muhteşem gücün farkına varıp onu kullanmayı öğrendiğimde, mahkemelerde bir¬birleriyle sürtüşen insanlara yardımcı olmaktan vaz¬geçtim. Onun yerine insanın gelişimi, ilişkileri ve ger¬çeği, insan-Tanrı ilişkisi konusunda verdiğim konfe¬ranslar ve özel konsültasyonlarla insanlara çok daha ya¬rarlı olabileceğimi görmüştüm.

Ofisime akan insan selinin, hiç kesilmeyen telefon konuşmalarının ve daha iyi bir yaşam felsefesi arayan insanlardan aldığım mektupların kayıtlarını tutmaya başladım. Kısa bir süre sonra dosyalarım, durumların-daki gelişmeleri anlatan insanların mektuplarıyla, ken¬di koşullarını iyileştirmek için yapabilecekleri bir şeyler olduğunu keşfeden minnettar kişilerden aldığım haber¬lerle dolup taşmaya başladı. Bunları “kanıt dosyaları” diye adlandırıyorum; çünkü düşünce gücünün neler ya¬pabileceğini gösteriyorlar.
insanlarla yaptığım bu çalışma sayesinde Kendini-Yönetme bilimini -bilinçaltını doğru kullanım alanları¬na yönlendirme sanatını- geliştirdim. Bu bilimin geçer¬liliği hakkında kafamda artık hiçbir kuşku yok. Kişi kendisiyle ilgili inandığı, hayal ettiği, güvenle beklediği şeyleri mutlaka yaşayacaktır. Bilinen tüm sorunların üstesinden gelebilecek kesin ve kolayca uygulanabilir bir Kendini-Yönetme sistemi vardır. Evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları vardır. Hayatın her alanı yasalarla yönetilir. Hiçbir şey çevreye veya şansa bağlı değildir. Dış dünyadaki her şey düşüncenin kullanımı yoluyla halledilebilir. Her sorunu Kendini-Yönetme’yle çözümle¬mek mümkündür. Anahtar Psikojenez’dir; yani, her şey düşüncede başlar. Bu sadece dünyanın başlangıcında ol¬madı: Hayat sürekli kendisini yeniliyor, yeniden ya¬ratıyor. Biz de devamlı olarak baştan başlıyoruz. Başlangıçta Düşünce, cenneti ve dünyayı yarattı. Ka¬famıza yerleştirdiğimiz her yeni kavram, deneyimle¬rimizde tamamıyla yeni bir olaylar zinciri olarak kendi¬ni gösterir.
Karşılaştığım en yaygın sorunların çözümlerini bu kitapta sunmaya çalıştım. Bu sorunlar birlikte çalıştığım insanlar tarafından çözümlendi. Umarım daha birçok insan Kendini-Yönetme’den yararlanacaktır.
Kendini-Yönetme’de kullandığımız kural şu: Kişi¬nin bilinçli olarak düşündüğü her şey bilinçaltını etkiler

Yorumunuzu bırakın