Zamir

Zamir nedir : Cümlede ismin yerini tutan,isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere zamir denir.
Zamirin özellikleri :
1.Zamirler ismin yerini tutarlar. (Zamirler ismin yerini; şahıs, işaret, belgisiz ve soru yoluyla tutarlar.)
2.Zamirler genellikle isim çekim eklerini alabilirler.
3.İsim gibi kullanılabilirler.
Zamirlerin çeşitleri :
1.Şahıs zamirleri: İsimlerin yerini şahıs yoluyla tutan kelimelerdir.
ben, sen, o – biz, siz, onlar.
*Şahıs zamirleri isimlere getirilen hal eklerini alabilir:
beni, bana, sana, ona, benden, senden, ondan.
*Şahıs zamirleri ilgi eklerini alabilirler:
Örnek: Beni unutma! Seni tanıdı. Sizi görmek istiyor.
Bana verdi. Sana bakıyor. Size güvenmişti.
Bende kalsın. Sende bulunsun. Sizde unutmuşum.
Benden uzak. Senden alacak. Sizden gururla bahsetti.
Benim görüşüm. Senin görevin. Sizin bir yakınınızmış.
Bence gayet yararlı. Sence nedir ? Sizce hangisi güzel.
2.İşaret zamirleri: İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan kelimelerdir. İşaret zamirleri iyelik eklerini almazlar:
bu, şu, o – bunlar, şunlar, onlar – öteki, beriki.
Örnek: Şura kimin evi. Şuralar çok hoş.
Şunu bir daha söyle. Şunlara aldırma.
Şunda para yok. Şunlardan hiç korkmadım.
Şunun düğmesi koptu. Şunlarca mahsur yok.
Şunca ekmek bayatladı. Oralar bize verilecek.
Ora neresi ? Onlara su vermeyin.
Ona bir şey söyle. Onların kitabı yok.
Onun kardeşi yok. Onlarca hava hoş.
3.Soru zamirleri: Soru yoluyla isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
*Soru zamirleri hal eklerini alabilirler:
Örnek: kim-e, ney-e, kim-i, ney-i, hangisin-e, kim-den, kaçın-ı vb.
*Soru zamirleri iyelik eklerini alabilirler:
Örnek: kim-i-m, ney-i-m, kim-i, ney-i-niz, hangin-niz, kaçım-ız vb.
Benim dünyada senden başka kimim var ?
Neyin var, hasta mısın ?
Örnek: Bunları kim anlattı ? Kimlerden borç aldınız ?
Yanında ne getirdi ? Kimlere tebrik yazdın ?
Bizim onlardan neyimiz eksik ? Nede karar kıldın ?
Neden gelmedin ? Kimleri gönderiyorsunuz ?
5.Dönüşlülük zamiri: Fiildeki işin yapana dönüşünü bildiren zamirdir. Dönüşlülük zamiri “kendi” dir.
Örnek: Kendi babası.
Kendisi okusun.
*Dönüşlülük zamiri iyelik eklerini alabilir:
Örnek: kendi-m, kendi-n, kendi-niz, kendi-leri vb.
*Dönüşlülük zamiri hal eklerini alabilir:
Örnek: kendim-e, kendin-de, kendiniz-den, kendisin-den vb.
*Dönüşlülük zamiri eşitlik eklerini alabilir:
Örnek: kendim-ce, kendiniz-ce, kendisin-ce, kendilerin-ce vb.
Örnek: Kendi düşen ağlamaz.
Kendileri evde yok.
Kendisi buraya gelmiyor.
Kendine iyi bak.
Kendimce bir ev yaptım.
Kendimizi iyi tanıyalım.
6.Belgisiz zamirler: Hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir.
Örnek: Bazı insanlar.
Kimi çocuklar.
Hepsini tekrar çağırsınlar.
Bazıları gençliği kalıcı sanır.
7.İlgi zamiri olan -ki: Aitlik bildirir. İsmin yerine kullanılır. Bitişik yazılır.
Örnek: benimki, onunki, bizimki.

Yorumunuzu bırakın