ZAMİRLER (ADILLAR)

ZAMİRLER (ADILLAR)

Adların yerini tutan, kişi, soru, gösterme ve belgisizlik kavramları taşıyan  kelimelerdir. Zamirler adlar gibi ad durumlarına girerler. Bir adla birlikte tamlama kurarlar. Yine diğer adlar gibi cümlede özne, nesne, tümleç ve yüklem olurlar.

Zamirler, “bence, sence, kendince, bunca, şunca, bencileyin ” kelimelerinde olduğu şekilde zarf durumuna geçebilirler. İlgi eki olan -ki ‘nin zamire gelmesiyle tamlamanın tamlanan unsuru atılır: ” benim kalemim=benimki

Zamirler (Adıllar) konusu için tıklayınız.

Kişi Zamirleri konusu için tıklayınız.

Dönüşlülük Zamiri konusu için tıklayınız.

Gösterme Zamirleri konusu için tıklayınız.

Belgisiz Zamirler konusu için tıklayınız.

Soru Zamirleri konusu için tıklayınız.

Ek Biçiminde Zamirler konusu için tıklayınız.

Yapılarına Göre Zamirler konusu için tıklayınız.

Yorumunuzu bırakın