Zarf Tümleçleri

Zarf tümleci, cümlede yüklemi zaman, yer, yön, ölçü, durum, nitelik, kimi zaman da gösterme ve soru gibi özellikler yönünden tamamlayan öğelerdir.

Zarfların cümledeki görevi zarf tümlecidir.

Bütün köy bir ikindi üstü pamuk topluyordu (yüklemi zaman ilgisiyle tamamlamaktadır.)

Yüreğimiz küt küt atıyordu (Yüklemi durum ilgisiyle tamamlamaktadır.)

Bakın ev sahibiyle aramız nasıl açıldı? (Yük­lemin anlamını soru ilgisiyle tamamlamaktadır.)

Merdiven çıkarken merakım büsbütün arttı. (Yüklemin anlamını nicelik, miktar yönüyle tamamlamaktadır.)

Sustular, bir zaman konuşmadan çorbalarını kaşıkladılar. (Durum anlamı)

Akşama olayı anneme anlattım. (Zaman)

Döndüğü vakit hafifçe gülümsüyordu (nicelik)

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma.

durum          durum

Yemeği yukarı çıkarsınlar. (Yer)

Yorumunuzu bırakın